fbpx

Tietosuojalauseke

TIETOSUOJALAUSEKE

Santeco.fi on sitoutunut puolustamaan asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Tämän johdosta olemme laatineet nämä tietosuojakäytännön periaatteet, joissa on käsitelty asiakastietojen keräämistä, käyttöä, julkaisemista, siirtämistä ja tallentamista. Noudatamme internetissä tapahtuvassa toiminnassamme kaikkien asianmukaisten vaatimusten sekä Euroopan Unionin ja Viron tasavallan lainsäädännön mukaisia säädöksiä.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Henkilötiedot ovat tietoja, joita santeco.ee kerää luonnollisen henkilön kanssa solmitun sopimuksen noudattamisen tai häneen yhteyden ottamisen tarkoituksessa.

Käyttäjän henkilötietojen kerääminen saattaa tapahtua mm. seuraavasti:

  • yhteystietojen (mm. nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä ja sukupuoli) syöttäminen meidän verkkosivulla tai muualla (mm. Facebook-sivulla)
  • verkkosivun käyttö asiakkaan tilitietojen tai evästeiden kautta
  • oston tai meidän verkkokaupassa tilauksen tekemisen yhteydessä henkilötietojen tai ostotottumuksia tai kiinnostuksen kohteita koskevien tietojen tallentamisen yhteydessä (santeco.fi saattaa pyytää tietyissä kotisivun kohdissa henkilötietojen ja yksilöllisten tietojen vapaaehtoista antamista. Pyydetyt henkilötiedot saattavat sisältää mm. nimen, osoitteen, postinumeron, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja muita tietoja).

Muiden tietojen kerääminen

Keräämme myös personoimattomia tietoja, joita ei voi välittömästi yhdistää tiettyyn henkilöön (kielivalinnat, sijaintipaikka, käytetyt palvelut).

Saatamme kerätä myös verkkosivumme yleistettyjä asiakastoimia koskevia tietoja. Nämä tiedot kerätään yhteen ja niitä käytetään siihen tarkoitukseen, että voisimme välittää asiakkaille hyödyllisiä tietoja ja saisimme tietoja siitä, millaiset verkkosivun, tuotteiden ja palveluiden osat ovat asiakkaiden kannalta erityisen kiinnostavia.

Yhdistetyt tiedot luokitellaan tietosuojakäytännön puitteissa personoimattomiksi tiedoiksi.

Kerättyjen henkilötietojen käyttö tietoja käsitellään

Käytämme kerättyjä henkilötietoja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaan suhteen otettujen velvollisuuksien hoitamiseen. Santeco.ee voi asiakkaalle paremman palvelun tarjoamisen tarkoituksessa julkistaa yksittäisiä käyttäjiä koskevia tietoja kolmansille henkilöille, jotka tarjoavat santeco.ee:lle palveluitaan ja jotka ovat sopimuksen nojalla sitoutuneet käsittelemään näitä tietoja luottamuksellisina. Kolmas osapuoli on mm. meidän yhteistyökumppani, jonka tehtävänä on verkkokaupassa myytävien tuotteiden toimittaminen asiakkaalle.

Henkilötietojen suojaaminen

santeco.fi soveltaa kaikkia turvallisuustoimenpiteitä (mm. hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä) asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen. Pääsy tietojen muuttamiseen ja käsittelemiseen on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä.

Turvallisuus

Kaikki santeco.fi:n kotisivulla vierailemisen ja ostojen suorittamisen yhteydessä tiedoksi annettuja asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Kryptattu viestintäkanava pankkien kanssa varmistaa oston suorittajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden.

Tietosuojakäytännön ehdot ja muutokset

Meidän kotisivun käytön aloittaminen edellyttää näihin periaatteisiin ja ehtoihin perehtymistä sekä niiden hyväksymistä. Varaamme oikeuden tietosuojakäytännön yleisehtojen tarpeen tullen muuttamiseen.