fbpx

Myyntiehdot

 1. Myyntiehtojen voimassaolo1.1 Myyntiehdot ovat voimassa Santeco.fi verkkokaupassa ostajan (jäljempänä Kuluttaja) ja yrityksen Elkestate OÜ (jäljempänä Santeco) välillä tuotteiden ja palveluiden ostamisen yhteydessä.1.2 Myyntiehdoton säädetty Santecon ja yksityisen Kuluttajan välisestä oikeussuhteesta säätämiseen.

  1.3 Näiden ehtojen lisäksi on Santecon verkkokaupasta ostojen suorittamisessa syntyvistä oikeudellisista suhteista säädetty Virossa voimassa olevassa velvoiteoikeuslaissa (võlaõigusseadus, jäljempänä VÕS), kuluttajasuojalaissa (tarbijakaitseseadus, jäljempänä TKS) sekä muissa lakisääteisissä säädöksissä.

  1.4 Santecon verkkokauppa pidättää kaikki oikeudet myyntiehdoissa muutosten tekemiseen. Mainituista muutoksista ilmoitetaan kotisivulla Santeco.fi.

  Hintatiedot

  2.1 Kaikki Santecon verkkokaupassa näkyvät hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 20%.

  2.2 Ostettujen tuotteiden hintaan lisätään toimitusmaksu, joka muodostuu tuotteen painon ja Kuluttajan valitseman toimitustavan ja toimituksen määränpään mukaisesti. Toimitusmaksun voi selvittää etukäteen ja tarkistaa ostokorissa olevan laskurin avulla. Pienempien pakettien toimittamiseen voi käyttää myös pakettiautomaatin palveluita, mutta siitä on sovittava meidän asiakaspalvelun kanssa etukäteen.

  2.3 Hinnat ovat voimassa tilauksen laatimisen hetkestä tilauksesta maksamisen eräpäivään saakka (7 päivää tilauksen lähettämisestä).

  2.4 Jos tilaus on tehty ennen myyntiehtojen tai hintojen muuttamista, sovelletaan Kuluttajan ja Santecon välissä syntyneeseen oikeudelliseen suhteeseen tilauksen lähettämisen aikana voimassa olleita ehtoja.

  2.5 Santecon verkkokauppa pidättää oikeuden myyntihinnoissa muutosten tekemiseen. Mainituista muutoksista ilmoitetaan Santecon kotisivulla.

  Tilauksen laatiminen

  3.1 Laita haluamasi tuotteet ostokoriin. Tiettyjen tuotteiden kohdalla voit erikseen tilata myös lisävarusteita.

  3.2 Kun tuotteiden lisääminen on päättynyt, paina linkkiin ”Katso ostokoria”.

  3.3 Jos sinulla on etukuponki etukoodilla, syötä koodi ja paina sen jälkeen painikkeeseen ”Syötä koodi”.

  3.4 Valitse sopiva toimitustapa ja paina painikkeeseen ”Siirry kassalle”.

  3.5 Seuraavaksi on valittava, haluatko suorittaa tilauksen kertaluonteisesti, ”vierailijana” vaiko kanta-asiakkaana (tällaisessa tapauksessa on kirjauduttava sisään tai rekisteröidyttävä kanta-asiakkaaksi).

  3.6 Täytä tilauksen laatimisen sivulla pakolliset kentät, valitse sopiva toimitus- ja maksutapa sekä paina painikkeeseen ”Lähetä tilaus”. Sen jälkeen kuvataan näyttöön tilausvahvistus, jonka perusteella voi maksaa tilauksen etukäteen valitun maksutavan mukaisesti. Lasku tilauksesta lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ennen tilauksen lähettämistä on hyvä tutustua Santecon myyntiehtoihin ja vahvistaa se, tekemällä rasti vastaavaan kenttään. Näyttöön kuvatussa tilausvahvistuksessa on annettu kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot, määrä sisältää voimassa olevat verot ja lisämaksut.

  3.7 Syötä tietojen ja tilausvahvistuksen sivulla oleviin kenttiin vaaditut tiedot huolellisesti, sillä annettujen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus varmistaa ostettujen tuotteiden nopean ja esteettömän toimittamisen sekä helpottaa mahdollisten myöhemmin ilmenneiden kiistojen tai reklamaatioiden käsittelemistä.

  3.8 Verkkokaupassa suoritetut tilaukset käsitellään normaalina työaikana (ma-pe klo 8.00 – 17.00). Kun tilaus on lähetetty perjantaina kello 17.00 jälkeen, laaditaan tilaus seuraavan viikon maanantaina. Tämä ehto on voimassa on toimitusvaihtoehdon ”tulen hakemaan tilauksen” kohdalla.

  3.9 Tilaus on voimassa 7 päivän ajan. Jos tilauksesta lähetettyä laskua ei ole 7 päivän sisällä maksettu, tilaus peruuntuu.

  Myyntisopimuksen voimaan astuminen

  4.1 Santecon verkkokauppa sitoutuu tuotteen myyntisopimuksella luovuttamaan Kuluttajalle olemassa olevan, valmistettavan tai Santecon verkkokaupan vastaisuudessa hankittavan Tuotteen ja mahdollistamaan omistusoikeuden siirtymisen Kuluttajalle. Kuluttaja sitoutuu maksamaan tilaamastaan Tuotteesta Santecon verkkokaupan toimittaman laskun mukaisessa määrässä ja ottamaan Tuotteen vastaan.

  4.2 Tilaukset, joista ei ole vaadittua maksua 7 päivän sisällä tilauksen lähettämisestä alkaen suoritettu, mitätöidään.

  4.3 Myyntisopimus  astuu voimaan Kuluttajan suorittaman maksun Santecon pankkitilille saapumisen hetkestä.

  Tilattujen tuotteiden toimittaminen

  5.1 Santecon verkkokauppa kokoaa myyntisopimuksen voimaan astumisen jälkeen tilauksen ja toimittaa sen asiakkaan valitseman toimitustavan mukaisesti ilmoitettuun määränpäähän (paitsi jos toimitustavaksi on valittu ”tulen itse hakemaan”).

  5.2 Santeco.fi kotisivulla ilmoitetut toimitusajat ovat voimassa tilauksesta suoritetun maksun Santecon pankkitilille saapumisen hetkestä.

  5.3 Sujuvan toimituksen varmistamiseen on toimittava huolellisesti ja tarkistettava toimitustiedot ennen tilauksen lähettämistä sekä varmistettava, että annetut tiedot ovat virheettömiä.

  5.4 Santeco.fi verkkokauppa ei ole vastuussa tilauksen toimittamisen myöhästymisestä, kun tilaus on luovutettu toimituspalvelua tarjoavalla yhteistyökumppanille (jos on valittu sellainen toimitustapa) ajoissa, mutta toimituksen myöhästymisen syynä ovat seikat, johon Santeco.fi verkkokauppa ei ole voinut vaikuttaa tai joita oli mahdotonta ennakoida.

  Palauttamisoikeus

  6.1 Kuluttajalla on oikeus vetäytyä tilauksen vastaan ottamisen jälkeen myyntisopimuksesta ilman syyn ilmoittamista 14 päivän sisällä. Viron velvoiteoikeuslain (V*S) 53 § 4 mom. nojalla ei ole Kuluttajalla oikeutta myyntisopimuksesta vetäytymiseensilloin, kun tuote on valmistettuerikoistilauksena, kuluttajan henkilökohtaiset vaatimukset huomioiden. Tällaisia tuotteita ovat kaikki erikseen, asiakkaan yksilöllisten toivomusten mukaisesti käsitellyt tuotteet (tuotteita on leikattu, maalattu, niissä on vaihdettu komponentteja ja osita tms.).

  6.2 Palautettavaksi tarkoitetun tuotteen kunnon huonontumisen tapauksessa vastaa Kuluttaja tuotteen käytöstä aiheutuneen arvon alentumisesta vain silloin, kun hän on käyttänyt tuotetta muulla tavoin, kuin vain sen kunnosta, ominaisuuksista ja toimivuudesta varmistumisen tarkoituksessa. Kuluttajan on tuotteen kunnosta, ominaisuuksista ja toimivuudesta varmuuden saamisen käsiteltävä ja käytettävä sitä vain samalla tavoin, kun tuotteita myyvässä kaupassa sallitaan toimittavan.

  6.3 Kuluttaja maksaa kaikki tuotteen kuljettamisen, kuljetusajoneuvosta purkamisen, puhdistamisen (mm. silikonin poistaminen) ja pakkaamisen aiheuttamat kulut.

  6.4. Tuotteen on oltava alkuperäisessä pakkauksessa.

  6.5 Tuotteen palauttamiseen on toimitettava vapaasti muotoiltu ilmoitus tuotteen palauttamiseen. Ilmoituksen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen info@santeco.fi viimeistään 14 päivän sisällä tuotteen vastaan ottamisesta alkaen.

  6.6 Kuluttajan on tuotteen palauttamisesta ilmoittamista seuraavan 14 päivän sisällä palautettava tuote tai toimitettava todistus siitä, että hän on luovuttanut em. määräajan sisällä palautettavan tuotteen kuljetusyhtiöllä palautuskuljetusta varten.

  6.7 Asiakkaan ei tarvitse palauttaa tuotetta kuljetusyhtiön välityksellä, jos Santeco.fi verkkokauppa on ilmoittanut hakevansa tuotteen itse.

  6.8 Asiakkaalle palautetaan hänen tilauksesta maksama rahamäärä ensi tilassa, mutta viimeistään 14 päivän sisällä tuotteen palauttamisen aikomuksesta ilmoittamisen jälkeen. Jos tilaus palautetaan osittain, palautetaan toimitusmaksu palautettujen tuotteiden lukumäärän mukaisessa määrässä.

  6.9 Asiakkaan maksamaan tilauksen summaa ei palauteta ennen, kuin palautettava tuote on saapunut. Santeco.fi verkkokaupan varastoon.

  6.10 Vahingoitettuja tuotteita ei käsitellä ja niitä ei hyväksytä palautettaviksi.

  Ylivoimainen este

  7.1 Santeco.fi verkkokauppa ei ole vastuussa Tilaajalle syntyneistä vahingoista tai tilatun tuotteen toimittamisen myöhästymisestä, mikäli vahingon syntymisen tai myöhästymisen syynä ovat seikat, joita Santeco.fi ei voinut ennakoida eikä poistaa.

  Henkilötietojen käsittely

  8.1 Kuluttaja antaa verkkokaupassa tietojensa syöttämisellä ja vastaavalla vahvistuksella oikeuden Kuluttajan henkilötietojen (nimi, puhelinnumero, kotiosoite, sähköpostiosoite) käsittelemiseen sekä toimituksen toteuttamisen tarkoituksessa kuljetuspalveluita tarjoavalle yhteistyökumppanille siirtämiseen.

  8.2 Santeco.fi verkkokaupalla on oikeus käyttää Kuluttajan asuin- tai toimipaikan osoitetta Kuljettajalle mainosten tai muiden tietojen toimittamiseen.

  8.3 Kuluttajalla on oikeus kieltää henkilötietojensa kerääminen ja käyttö, paitsi jos se on tarpeen sopimuksen mukaisen saatavan perimiseen tai tilauksen toimittamiseen.

  8.4 Sähköisiä henkilötietoja käytetään suorapostauksiin vain silloin, kun Kuluttaja on antanut siihen erillisen suostumuksen Santeco.fi verkkosivulla.

  8.5 Kryptattu tiedonvälitys pankkien kanssa tilauksen maksamisen yhteydessä varmistaa Kuluttajan yksilöllisten verkkopankkitunnusten turvallisuuden, pankeilla ei ole pääsy Verkkokauppaan.

  Reklamaatioiden toimittamisen järjestys

  10.1 Santeco.fi verkkokauppa on vastuussa Kuluttajalle myydyn tuotteen virheellisyydestä tai puutteista, jotka ilmenevät kahden vuoden sisällä tuotteen Kuluttajalle luovuttamisesta alkaen.

  10.2 Kuluttajalla on oikeus ottaa viimeistään kahden kuukauden sisällä puutteen tai vian havaitsemisesta Santeco.fi verkkokaupan puoleen ja toimittaa lasku, jonka perusteella on tilaus maksettu.

  10.3 Kun tuotteessa ilmenee puutteita, on sen käyttö välittömästi keskeytettävä.

  10.4 Santeco.fi verkkokauppa ja Kuluttaja sopivat keskenään viallisen tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta. Korjauskulut maksaa Santeco.fi verkkokauppa.

  10.5 Santeco.fi verkkokauppa ei ole vastuussa Kuluttajan syystä syntyneistä tuotteen puutteista, joiden syntymisen syynä on tuotteen ei-asianmukainen säilytys tai ei-tarkoituksenmukainen käyttö.

  10.6 Tuotteessa puutteiden tai vikojen ilmetessä pyydämme lähettämään reklamaation sähköpostiosoitteeseen info@santeco.fi. Reklamaatioon on kirjoitettava tilauksen tehneen henkilön nimi, puhelinnumero, tilauksen numero sekä tuotteessa havaittujen puutteiden tai vikojen tarkka kuvaus.

  10.7 Tuotteen puutteellisuutta tai virheellisyyttä koskeva reklamaatio on toimitettava kahden kuukauden sisällä tuotteen puutteen tai vian havaitsemisen hetkestä.

  10.8 Kaikki reklamaatiot käsitellään ja Kuluttajan kanssa otetaan yhteyttä ensi tilassa, mutta viimeistään 14 päivän sisällä reklamaation vastaan ottamisesta alkaen.

  10.9 Kuluttajalla on oikeus vaatiaSanteco.fi verkkokaupalta ostohinnan alentamista tai sopimuksen purkamista ja tilauksesta maksetun rahamäärän palauttamista, mikäli Santeco.fi verkkokauppa ei pysty korjaamaan tuotetta tai vaihtaminen epäonnistuu, Santeco.fi verkkokauppa ei ole poistanut tuotteen puutetta kohtuullisen ajan sisällä, kuluttajalle on aiheutettu perustelematonta haittaa ja epämukavuutta.

  Kuluttajan oikeus kuluttajasuojalautakunnan puoleen kääntymiseen

  11.1 Jos Verkkokauppa on kieltäytynyt Kuluttajan reklamaation käsittelystä tai Kuluttaja ei hyväksy Verkkokaupan tarjoamaa ratkaisua ja toteaa hänen oikeuksiaan laiminlyödyn tai etujaan vahingoitetun, Kuluttaja voi toimittaa valituksen kuluttajasuojalautakuntaan kuluttajasuojaviraston kautta tai tuomioistuimeen. Kuluttaja voi toimittaa valituksen henkilökohtaisesti tai edustajansa välityksellä. Kuluttajasuojalautakuntien yhteystiedot löytyvät kuluttajasuojaviraston kotisivulta, Euroopan Unionin jäsenmaissa syntyvien ongelmien ratkaisemiseen on otettava yhteyttä Euroopan Unionin kuluttajaneuvontaan.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data02/virt63927/domeenid/www.santeco.fi/htdocs/site/wp-content/plugins/improved-sale-badges/includes/isb-frontend.php on line 99